KASKO apdrošināšana

KASKO apdrošināšana

KASKO apdrošināšana, atšķirībā no OCTA, ir brīvprātīgā sauszemes transportlīdzkļa apdrošināšana. KASKO apdrošināšanas polise kompensē tos zaudējumus, kas radušies jūsu transportlīdzeklim jūsu izraisītā ceļu satiksmes negadījumā vai gadījumā, ja jūsu transportlīdzeklis ir apzagts vai nelikumīgi aizdzīts. KASKO apdrošināšanas polise atlīdzina tās izmaksas, kas ir saistītas ar transportlīdzekļa remontu pēc minētajiem gadījumiem. Jāuzsver, ka KASKO apdrošināšana ir brīvprātīga, taču gadījumos, ja jūsu transportlīdzeklis ir pirkts kredītā vai līzingā, KASKO apdrošināšana ir obligāta. Jāpiemin, ka KASKO apdrošināšana ir pieejama ne vien vieglajām automašīnām, bet arī kravas automašīnām, autobusiem, traktoru tehnikai, motocikliem, kā arī visu veidu piekabēm.

KASKO apdrošināšanas polise, atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības, var atlīdzināt dažādus zaudējumus, tomēr lielākoties šie riski dažādām apdrošināšanas sabiedrībām paliek nemainīgi. Tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies ceļu satiksmes negadījumos, kurā automobilis ir sadūries ar citu auto vai šķērsli, ugunsgrēka un auto pašaizdegšanās rezultātā, zādzības un laupīšanas gadījumā, trešajai personai ļaunprātīgi bojājot apdrošināto auto, krītošu priekšmetu iedarbības rezultātā, kā arī postošu dabas stihiju un citu dabas apstākļu ietekmē. Iepriekš vienojoties ar apdrošināšanas sabiedrību, apdrošināšanas segumā iespējams ietvert arī tādus riskus kā autovadītāja un pasažieru nelaimes gadījumi, automašīnas lietošanas pārtraukšana, kā arī jaunvērtība, kas attiecas uz jauniem automobiļiem.

KASKO apdrošināšanas atlīdzība nepienākas, ja ceļu satiksmes negadījums ir izraisīts, transportlīdzekļa vadītājam atrodoties alkohola vai narkotisko vielu reibumā, vai ir rupji pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, piemēram, ir ievērojami pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, ir vadīts transportlīdzeklis bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli, kā arī citos gadījumos.

KASKO polises cenu jeb apdrošināšanas prēmiju ietekmē vairāki faktori, kurus katra apdrošināšanas kompānija nosaka individuāli, tomēr būtiskākie faktori, kas parasti ietekmē KASKO apdrošināšanas cenu ir transportlīdzekļa vērtība, vecums, marka un modelis, īpašnieka statuss, izmantošanas veids, izvēlētais apdrošināšanas segums jeb apdrošinātie riski, pašriska apmērs, maksājumu skaits, kā arī transportlīdzeklī uzstādītās drošības pretaizdzīšanas un drošības sistēmas.

KASKO apdrošināšanas polise ir spēkā tajās valstīs un teritorijās, kuras KASKO apdrošināšanas ņēmējs ir izvēlējies līguma slēgšanas brīdi. KASKO polises darbības teritorijas var būt Latvija, Baltija, Eiropas Ekonomiskas zona, NVS, kā arī Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Brīdī, kad iegādājaties KASKO polisi un pirms slēdziet līgumu, pievērsiet uzmanību tādām lietām kā riski, ko sedz jūsu izvēlētā KASKO polise, apdrošināmā objekta vērtība, gadījumi, kad var tikt pilnīgi vai daļēji atteikta apdrošināšanas izmaksa, pašriska lielums, tiesīgo lietotāju skaita ierobežojums, polises darbības teritorija, piemaksas lielums par apdrošināšanas prēmijas maksāšanu daļās, izvēle par auto remonta izmaksu atlīdzināšanu vai atlīdzības izmaksāšanu naudā, ierobežojumi, kas attiecas uz automašīnas novietošanu naktī, kā arī KASKO atlīdzības izmaksas operativitāte.