Mājdzīvnieku apdrošināšana

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Mūsdienās daudzas apdrošināšanas kompānijas piedāvā mājdzīvnieku apdrošināšanu. Sugas mājdzīvnieku īpašnieki ļoti pozitīvi ir novērtējuši savu mīluļu apdrošināšanu un tāpēc mājdzīvnieku apdrošināšana kļūst aizvien populārāka. It īpaši tas ir manāms lielās pilsētās, kur apdrošināšanas polisi iegādājas dārgu un eksotisku dzīvnieku īpašnieki, medību suņu īpašnieki, kā arī citu dzīvnieku, kuru dzīvības tiek pakļautas neparedzētām briesmām, īpašnieki.

Kāds labums ir no mājdzīvnieku apdrošināšanas?

Mūsu mīluļi bieži vien ir pakļauti briesmām: nelaimes gadījumiem, slimībām. Mājdzīvnieku apdrošināšanas standarta pakete piedāvā: apdrošināt mājdzīvniekus pret nelaimes gadījumiem, saslimšanām, ugunsgrēka, zibens spēriena, dabas stihijām, bojā ejas, kā arī no laupīšanas, zagšanas vai kautiņa. Dažas apdrošināšanas kompānijas piedāvā segt veterināros pakalpojumus, jo sugas suņa vai kaķa ārstēšana nav lētāka par cilvēka ārstēšanu.

Jāatzīmē, ka dzīvniekiem, kurus saimnieki ir apdrošinājuši veterinārajās klīnikās ir daudz vairāk iespēju, nekā tiem dzīvniekiem, kuru saimnieki tos nav apdrošinājuši. Ja mājdzīvnieks ir apdrošināts, tas tiek paziņots vetārstam un vetārsts saprot, ka viņa darbības var vērtēt citi speciālisti, tāpēc viņš dzīvniekiem nenozīmē liekas un nevajadzīgas procedūras. Tas pasargā dzīvniekus no bezjēdzīgām procedūrām, bet saimniekus – no liekiem tēriņiem.

Pie riskiem vēl var pieskaitīt: nosmakšanu, noindēšanu, klaiņojošo suņu uzbrukumu un citus riskus. Bieži vien mājdzīvnieku īpašnieki apdrošina tos pret nozagšanu un pakļūšanu zem transporta riteņiem.

Kādus dzīvniekus drīkst apdrošināt?

Apdrošināt var jebkuru veselu mājdzīvnieku, kuram ir veterinārā pase un kuram ir veiktas visas nepieciešamās potes. Svarīga detaļa ir dzīvnieka vecums.

Dažādām apdrošināšanas kompānijām var būt atšķirīgas prasības nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, lai varētu noslēgt apdrošināšanas līgumu un veikt pirmsapdrošināšanas ekspertīzi. Sugas suņus un kaķus apdrošina ar laicīgi veiktām potēm, kuriem ir ciltsraksti un kuri ir piederīgi kādam no klubiem. Ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts dzīvniekam bez ciltsrakstiem, tam vienalga ir jābūt pasei par veiktajām potēm.

Eksotisko mājdzīvnieku apdrošināšana tiek izskatīta individuālā kārtā. Piemēram, ja jūs gribat apdrošināt dārgu papagaili, tad jāvēršas apdrošināšanas kompānijā, lai uzzinātu apdrošināšanas noteikumus.

Nav iespējams apdrošināt: slimus dzīvniekus, dzīvniekus, kuri atrodas teritorijā, kurā ir izsludināta lipīgas epidēmijas saslimšanas karantīna (trakumsērga, enterīts u.c.).

Īpašnieks pats var izvēlēties vispiemērotāko apdrošināšanas paketi savam mājdzīvniekam. To izvēloties ņemiet vērā mājdzīvnieka dzīves veidu: vai piedalās sacensībās, medībās vai visu laiku pavada mājās. Riski, kuri ir saistīti ar mājdzīvnieku pārvadāšanu pamata paketē parasti neietilpst, tos var iekļaut papildus apdrošināšanas paketē.

Kā tiek aprēķinātas apdrošināšanas summa?

Apdrošināšanas summa ir atkarīga no apdrošināšanas summas lieluma, kura tiek noteikta no apdrošinātā dzīvnieka vērtības un no apdrošināšanas risku daudzuma. Apdrošināšanas summa nedrīkst pārsniegt dzīvnieka apdrošināšanas vērtību.

Aprēķinot apdrošināšanas tarifus ņem vērā: kādos apstākļos dzīvnieks tiek turēts, kā arī riskus, pret kuriem īpašnieks grib apdrošināt mājdzīvnieku.

Apdrošināšanas līguma noslēgšana.

Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts pēc rakstiska īpašnieka iesnieguma uzrakstīšanas un iesniegšanas. Apdrošinātājs kopā ar iesniegumu var palūgt iesniegt sekojošos dokumentus:

  • Speciālo organizāciju dokumentus ( dienesta suņu audzēšanas kluba, sugas centra, dzīvnieku aizsardzības biedrības), kuros ir apliecināts, ka dzīvnieks ir uzskaitē, dzīvnieka ciltsrakstus, kuros ir norādīts, ka dzīvnieks ir jūsu īpašums.
  • Veterinārā dienesta slēdzienu par dzīvnieka veselības stāvokli līguma noslēgšanas brīdī.
  • Dokumentus, kuros eksperts ir norādījis dzīvnieka vērtību.
  • Dokumentus, kurus apdrošināšanas kompānija uzskatīs par vajadzīgiem, lai noslēgtu līgumu.
  • Pievērsiet uzmanību vienam, ļoti svarīgam momentam. Dažādās apdrošināšanas kompānijās tas var atšķirties, bet tas skar īpašnieka rīcību brīdī, kad mājdzīvnieks ir gājis bojā un ir pienācis apdrošināšanas brīdis. Daži apdrošinātāji izvirza prasību saglabāt dzīvnieka līķi, lai apdrošināšanas kompānijas pārstāvim būtu iespēja to apskatīt.