OCTA apdrošināšana

OCTA apdrošināšana

Lai piedalītos ceļu satiksmē, visiem automašīnu īpašniekiem un pilntiesīgiem to lietotājiem ir nepieciešama OCTA apdrošināšana. Kas ir OCTA? Tā ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

No 1997. gada 1 septembra Latvijā darbojas likums par obligātu apdrošināšanu visiem motorizētajiem transportlīdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē.

OCTA apdrošināšanas objekts – tā ir īpašnieka vai pilntiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai. No 2004. gada 2. Maija OCTA darbojas ne tikai Latvijā, bet arī visās Eiropas Savienības dalībvalstīs: Lietuvā, Igaunijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijas Apvienotajā Karalistē, Ziemeļīrijā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Zviedrijā, Spānijā, Horvātijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā.

OCTA apmaksā zaudējumus, ja automašīnas vai kāda cita transportlīdzekļa vadītājam, gadījies tos nodarīt apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai.

OCTA apdrošināšanas polise atlīdzina katrai cietušai personai (neatkarīgi no skaita) naudas summu līdz 5 000 000 eiro, par materiālo zaudējumu līdz 1 000 000 eiro.

Tiesības saņemt atlīdzību ir vadītājam, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā.

 • Pasažierim, arī tādā gadījumā, ja viņš ir atradies ceļa satiksmes negadījumu izraisījušajā transporta līdzeklī.
 • Gājējam.

Aprēķinot OCTA apdrošināšanas iemaksas, tiek ņemts vērā:

 • Apdrošināšanas ilgums.
 • Transportlīdzekļa veids.
 • Transportlīdzekļa pilna masa.
 • Transportlīdzekļa reģistrēšanas vieta.
 • Transportlīdzekļa īpašnieka juridiskais statuss.
 • Transportlīdzekļa izmantošanas veids.
 • Transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēsture (BONUS – MALUS klase).

Apdrošināšanas iemaksa tiek samazināta par 40 % tiem transporta līdzekļu vadītājiem, kuri ir:

 • Pirmās un otrās grupas invalīdi.
 • Trešās grupas invalīdi, ja to pārvietošanās spējas ir ierobežotas (jābūt attiecīgai ārstu Valsts komisijas izziņai). Izziņa jāuzrāda apdrošinot automobili.

Apdrošināšanas iemaksa tiek samazināta par 30 % traktoru un piekabju īpašniekiem:

 • Kooperatīvo biedrību dalībniekiem – zemniekiem, zvejniekiem, laukstrādniekiem.
 • Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem – komersantiem un fiziskām personām, ja tie uzrāda pašvaldībā izsniegtu izziņu par attiecīgajā gadā piederošo vai izīrējamo zemes gabalu, kurš tika izmantots lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

OCTA apdrošināšanai ir vairāki veidi:

Standarta līgums – apdrošināšanas perioda ilgums – 3, 6, 9 un 12 mēneši.

Pierobežas apdrošināšanas līgums – apdrošināšanas perioda ilgums no 1 mēneša līdz 1 gadam.

Zaļā karte – apdrošināšanas perioda ilgums – 15 dienas, no 1 mēneša līdz 1 gadam.

Standartlīgums tiek noslēgts:

Latvijas republikā reģistrētiem vai atsavinātiem transporta līdzekļiem.

Atsavinātiem, vai citā valstī no uzskaites noņemtiem transporta līdzekļiem, ar mērķi izvest tos no attiecīgās valsts un piereģistrēt Latvijas republikā.

Transporta līdzekļiem, kuri ir aprīkoti ar speciālām tranzīta numura zīmēm, kurus ir izsniegušas attiecīgas instances un kuri paredzēti izvešanai no Latvijas republikas.

Transporta līdzekļi, kuri ir aprīkoti ar speciālām izmēģinājuma laika zīmēm, kuras ir izsniegušas attiecīgās instances un kurš ir paredzēts izmēģinājuma braucieniem.

Tirdzniecības uzņēmums (komersants), kuram ir izsniegta numuru karte jauniem, agrāk Latvijā nereģistrētiem transporta līdzekļiem.

Pierobežas apdrošināšanas līgums tiek noslēgts:

Transporta līdzekļiem, kuri ir reģistrēti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis un, kurš šķērso Latvijas republikas robežu, kura vienlaicīgi ir Eiropas Savienības dalībvalsts, ja vadītājs nevar uzrādīt OCTA apdrošināšanas līgumu, kurš darbojas LR.

Zaļās kartes apdrošināšanas līgums tiek noslēgts:

Transportlīdzekļiem, kuru piedalās ceļu satiksmē valstīs, kuras ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalstis.